Kursevi

Svi programi učenja jezika su podeljeni u nivoe, koji su usklađeni sa Zajedničkim evropskim okvirom (The Common European Framework of Reference for Languages), što znači da su podeljeni u nivoe od A1 do C2 (od početnog do naprednog). Ukupno ima šest nivoa. Svaki nivo prelazimo iz dva semestra (polugodišta), koliko je neophodno za optimalno savladavanje gradiva.

Upisi u semestralne kurseve su u septembru i sredinom januara.

Intenzivni (ubrzani) kursevi se održavaju tokom letnjih meseci i/ili tokom meseca januara.

Naš Centar takođe vrši sve vrste prevoda. Cena prevoda po strani zavisi od težine teksta, vrste prevoda i količine materijala za prevođenje.

Centar odobrava plaćanje u 3 rate za semestralne kurseve i 2 rate za intenzivne.

Popusti

Takođe dajemo i specijalne popuste za članove iste porodice, i to:

  •  Za dva člana, po 10% popusta svaki
  •  Za tri člana, najmlađi dobija 50% popusta
  •  Za četiri člana, najmlađi dobija 100%

Od petog semestra nadalje Centar odobrava stalni popust od 20% za polaznike koji su na kursevima koji obuhvataju 60 časova..

Imate pitanja?

Kontaktirajte nas

Kontakt