Loading...
Kursevi 2018-06-06T13:45:28+00:00

Kursevi i cenovnik

Svi programi učenja jezika su podeljeni u nivoe, koji su usklađeni sa Zajedničkim evropskim okvirom (The Common European Framework of Reference for Languages), što znači da su podeljeni u nivoe od A1 do C2 (od početnog do naprednog). Ukupno ima šest nivoa. Svaki nivo prelazimo iz dva semestra (polugodišta), koliko je neophodno za optimalno savladavanje gradiva.

Upisi u semestralne kurseve su u septembru i sredinom januara.

Intenzivni (ubrzani) kursevi se održavaju tokom letnjih meseci i/ili tokom meseca januara.

Naš Centar takođe vrši sve vrste prevoda. Cena prevoda po strani zavisi od težine teksta, vrste prevoda i količine materijala za prevođenje.

Centar odobrava plaćanje u 3 rate za semestralne kurseve i 2 rate za intenzivne.

Popusti

Takođe dajemo i specijalne popuste za članove iste porodice, i to:

 •  Za dva člana, po 10% popusta svaki
 •  Za tri člana, najmlađi dobija 50% popusta
 •  Za četiri člana, najmlađi dobija 100%

Od petog semestra nadalje Centar odobrava stalni popust od 20% za polaznike koji su na kursevima koji obuhvataju 60 časova..

KURSEVI ZA OSNOVCE

(od prvog do osmog razreda)

Semestralni kurs

$18000 rsd
 • 60 školskih časova
 • 3 i po meseca
 • Plaćanje u tri rate

Semestralni

$10500 rsd
 • 30 školskih časova
 • 3 i po meseca
 • Plaćanje u dve rate

KURSEVI ZA ODRASLE I UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA

(od početnog do višeg – srednjeg nivoa)

Semestralni kurs

$18000 rsd
 • 60 školskih časova
 • 3 i po meseca
 • Plaćanje u tri rate

Intenzivni kurs

$15300 rsd
 • 40 školskih časova
 • Mesec dana
 • Plaćanje u dve rate

KURSEVI ZA PREDŠKOLSKO

(od tri do šest godina)

Semestralni kurs

$9600 rsd
 • 30 časova od 45 minuta
 • 3 i po meseca
 • Plaćanje u tri rate

SPECIJALIZOVANI KURSEVI JEZIKA

(napredni nivoi, pripreme za polaganje internacionalnih ispita, kursevi konverzacije, poslovni i stručni jezik)

Semestralni kurs

$21000 rsd
 • 60 školskih časova
 • 3 i po meseca
 • Plaćanje u tri rate

Intenzivni kurs

$18900 rsd
 • 40 školskih časova
 • Mesec dana
 • Plaćanje u dve rate
Alpha sova

Imate pitanja?

Kontaktirajte nas

Kontakt